Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Η Navy Point Marine, αναλαμβάνει ότι αφορά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σκάφους, τοποθέτηση οργάνων, ηλεκτρικούς εργάτες άγκυρας, φωτοβολταϊκά πάνελ κ.α.